Om

PtO

Psykologtjenester i Oslo

OM PtO

 

Psykologtjenester Oslo (PtO) Alfarnes ble etablert i 2001 i Oslo.

I starten var fokuset på internasjonalt faglig samarbeid, etter deltakelsen på www.iafmhs.org konferansen i Vancouver i Canada.

 

Det ble etablerte samarbeid med forskere og klinikere i flere land, men med hovedfokus på Russland, både i St.Petersburg, Moskva og Arkhangelsk.

 

Alfarnes arrangerte en internasjonal konferanse i Oslo i 2005, med støtte fra Norges Forskningsråd. Det resulterte i offisiell russisk oversettelse av gullstandarden for strukturert vurdering av voldsrisiko, HCR-20 (Ruchkin og Ponomarev, 2008).

 

Alfarnes tok initiativet til å få laget en offisiell russisk oversettelse av V-RISK-10 og SAPROF (Vera Bulygina, Serbsky senteret i Moskva).

Fra 2008 tar Alfarnes sakkyndighetsoppdrag for politiet og domstolene.

PtO avslutter sitt engasjement med rettspsykiatriske sakkyndighetsoppdrag i oktober 2018.

 

Fra 2011 har PtO prioritert flere typer kompetanseoppdrag, inkludert psykologisk førstehjelp og stabilisering (jfr Terrorbomben i Oslo 22. juli, les om det arbeidet i www.psykologisk.no) og undervisning og rådgiving.

 

Faglig sett er hovedfokus på sikkerhetstiltak, trusselvurderinger, håndtering av trusler og vold, stalking/personforfølgele, krisehåndtering og psykotraumatologi.

 

 

 

1

2

3

Rådgiving

.

Konsulentoppdrag

 

 

Undervisning

Om Svein A. Alfarnes

. Senior psykologspesialist

- Cand.psychol fra UiO i 1991

- Arbeidslivsstudier, prosjektrettet ved UiO, 1986

- Spesialist i klinisk voksenpsykologi NPF fra 1998

- ABC utdannelse i rettspsykiatri 2002 - 2006

. Prosjektleder for utvikling av screening sjekkliste V-RISK-10

- VIVO I og II utdannelse i risikovurdering/-håndtering

- Kurs i klinisk bruk av HCR-20V3, 2014

. Dr.gradskurs om vold og tvang ved HiMolde, 2017

- Erfaring med prejudisielle observasjoner ved Politilege-

kontoret, Oslo politidistrikt, 2004

- Erfaring med judisielle observasjoner og vitneforklaring i

retten fra 2008 - 2018.

- 15 års erfaring fra sikkerhetspsykiatri og rettspsykiatri

PtO finner løsninger for din organisasjon!